Sieradz Kantyna

Lokalizacja: Sieradz
Segment: Budownictwo Biurowe
Inwestor: Polpharma S.A. oddział Medana w Sieradzu
Zakończenie realizacji: 2023
Powierzchnia użytkowa:1 040 m2
Powierzchnia całkowita: 7 140 m3

Umowa przewidywała kompleksowe wybudowanie budynku dwukondygnacyjnego wraz z instalacjami. Funkcja budynku to zaplecze socjalno-konferencyjne dla istniejącego Zakładu Farmaceutycznego Polpharma S.A. oddział Medana w Sieradzu. Ponadto prace obejmowały również przebudowę parkingu, infrastruktury podziemnej (w tym usunięcie kolizji przyłączy sanitarnych, przepompowni, oraz usunięcie kolizji przyłącza średniego napięcia z budową nowego złącza SN), jak również modernizację stacji transformatorowej i wymianę rozdzielni średniego napięcia.