QSE

W FineTech Construction wymagania związane z jakością i bezpieczeństwem pracy są wyrazem głębokiego przekonania i zobowiązaniem wobec naszych Pracowników, Klientów oraz Partnerów biznesowych.
Naszą ambicją jest projektować, budować i eksploatować ekologiczne obiekty o najwyższej jakości pod względem ochrony środowiska, słuchać zainteresowanych stron i przestrzegać zasad społecznej odpowiedzialności firmy i jej zobowiązań.
Naszym celem jest natychmiastowe wdrożenie wszelkich wymaganych środków przyczyniających się do postępu, zwłaszcza systemów zarządzania bezpieczeństwem (ISO 45001), jakością (ISO 9001) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

POLITYKA-Zintegrowanego-Systemu-Zarzadzania