Generalne wykonawstwo

FineTech Construction jest Generalnym Wykonawcą obiektów kubaturowych. Z sukcesem realizuje osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe, hotele, obiekty handlowe, a także hale produkcyjne i magazyny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, remediacją gruntów.
Firma zajmuje się budową laboratoriów i obiektów fabrycznych, przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego, włączając w to realizację kontrolowanych „stref czystych” o niezwykle wysokich wymaganiach dotyczących parametrów środowiska.
FineTech Construction zajmuje się również kompleksową rewitalizacją oraz renowacją obiektów i stref zabytkowych, włączając w zakres swojej oferty przygotowywanie ekspertyz technicznych oraz wykonywanie niezbędnych badań faktycznego stanu przedmiotowych obiektów.

DESIGN & BUILD
PROPERTY DEVELOPMENT