Grupa

Powstanie FineTech Construction jest ściśle związane z dynamicznym rozwojem spółek, skupionych wokół Grupy Spectra. Działają one w branży farmaceutycznej, FMCG oraz Real Estate. Grupie spółek deweloperskich przewodzi Spectra Development, która wykorzystując nowoczesne technologie przygotowuje do realizacji projekty z segmentu budownictwa mieszkaniowego, biurowego oraz handlowego. Deweloper, hołdując zasadom zrównoważonego rozwoju, dąży do realizacji projektów w zgodzie ze środowiskiem, kulturą i sztuką, kreując wartościową i unikalną przestrzeń miejską. Bliska współpraca wszystkich spółek umożliwia nie tylko intensyfikację ich aktywności, pozwala też na czerpanie z wzajemnych doświadczeń i zasobów, zachowując jednocześnie, wspólne dla całej Grupy, najwyższe standardy jakościowe.