Design & Build

FineTech Construction realizuje projekty w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, zarządzając całym procesem inwestycyjnym począwszy od szczegółowego rozpoznania potrzeb Klienta oraz przedstawienia spójnej i innowacyjnej koncepcji poprzez przygotowanie całościowego projektu architektonicznego wraz z projektami wykonawczymi poszczególnych branż, aż po proces realizacji zakończony uzyskaniem zielonych certyfikatów i pozwolenia na użytkowanie.
Realizacja prac w formule „Design&Build” pozwala na kontrolę najmniejszych nawet elementów całego procesu, przekuwa wizję w rzeczywistość, dając poczucie bezpieczeństwa i komfortu naszym Klientom.

GENERALNE WYKONAWSTWO
PROPERTY DEVELOPMENT