FINETECH CONSTRUCTION

BREEAM

Nasze budownictwo zakłada ochronę środowiska na każdym etapie – od projektu, poprzez prace budowlane, aż po samą eksploatację budynku. W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na oszczędne gospodarowanie surowcami, redukcję zanieczyszczeń oraz wykorzystywanie materiałów maksymalnie przyjaznych dla środowiska.

BREEAM to proekologiczny system oceny budynków. Jego nazwa to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Organizacją zarządzającą tym systemem jest BRE Global z siedzibą w Londynie. System ten istnieje już ponad 25 lat, a do tej pory certyfikat uzyskało ponad 250 000 budynków. Aby przeprowadzić certyfikację konieczne jest zatrudnienie licencjonowanego asesora BREEAM.

BREEAM

Certyfikacja BREEAM odbywa się najczęściej dwuetapowo: najpierw oceniamy budynek na etapie projektowania (Design Stage), czego wynikiem jest tak zwany BREEAM Interim Certificate, a następnie na etapie zakończenia inwestycji (Post-Construction Stage), po którym otrzymuje się Final BREEAM Certificate. System BREEAM składa się z 10 głównych kategorii, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt podkategorii. Główne kategorie to:

Zarządzanie

Zdrowie i dobre samopoczucie

Energia

Transport

Woda

Materiały

Ekologia

Odpady

Zanieczyszczenia

Innowacje

PROJEKTY:

Pilnujemy, żeby nasze zasady etyczne były w pełni respektowane i została zachowana pełna przejrzystość naszych działań. Projektujemy obiekty w taki sposób, by ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zmniejszając jednocześnie wykorzystywanie zasobów naturalnych  i ograniczając ślad węglowy (carbon footprint).

DSV Office

POZYTYWNY MOKOTÓW ETAP I