Polpharma Biologics

Lokalizacja: Duchnice
Segment: Przemysł/Farmacja
Inwestor: Polpharma Biologics
Zakończenie realizacji: 2020
Powierzchnia całkowita: 35 310 m2

Budowa składała się z dwóch etapów:

1. Budowa budynku biurowo – laboratoryjnego Budynek D
Termin realizacji: 12.04.2018 – 31.03.2020r.
Powierzchnia całkowita: 9 314 m2
Kubatura: 34 800 m3

Budynek składa się z części laboratoryjnej, biurowej oraz pomieszczeń technicznych.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemną.

2. Budowa Nowego Centrum Produkcyjno – Logistycznego Budynki A, B, C
Termin realizacji: 15.08.2018 – 31.10.2020r.
Powierzchnia całkowita: 25 996 m2
Kubatura: 146 910 m3

Budynek A – hala magazynowa
– 1 kondygnacja nadziemna

Budynek B składa się z części laboratoryjnej, biurowej oraz strefy technicznej i kotłowni.
– 4 kondygnacja nadziemne, 1 podziemna

Budynek C składa się z części laboratoryjnej, biurowej oraz strefy technicznej
– 3 kondygnacja nadziemne, 1 podziemna