MPack

Lokalizacja: Karczew
Segment: Budownictwo przemysłowe
Inwestor: Mpack Poland Sp. z o.o.
Zakończenie realizacji: Q2 2023
Powierzchnia całkowita: 23 315 m2

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami służącymi obsłudze budynku za wyjątkiem instalacji technologicznych.