Kluś Design

Lokalizacja: Lwesznowola
Segment: Biurowy
Inwestor: Senson
Zakończenie realizacji: 2021

W ramach projektu powstał budynek produkcyjny z częścią biurową i magazynową wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, zbiornikami na wodę opadową oraz do celów ppoż, zagospodarowaniem terenu z miejscami postojowymi oraz dojściami i dojazdami.