Porozumienie FTC z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej

Z przyjemnością informujemy, że FineTech Construction nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną z Uczelnią Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

17 lutego 2022 roku w siedzibie FTC na umowie o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisy złożyli Prezes FineTech Construction Włodzimierz Bogiel, Członek Zarządu Finetech Construction Krzysztof Przedlacki oraz Rektor UTH dr Justyna Żylińska.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która podobnie jak FineTech Construction stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Współpraca ma dotyczyć realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju studentów i przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. W ramach podpisanej umowy strony porozumienia będą współpracowały m.in. w zakresie wydarzeń, wykładów oraz praktyk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email