Nowa siedziba FTC

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 sierpnia 2022 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki FineTech Construction Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby firmy to:

FINETECH CONSTRUCTION SP. Z O.O.
ul. Poleczki 32,
02-822 Warszawa

Zmianie ulega również numer stacjonarny telefonu do siedziby Spółki. Aktualny numer telefonu firmy to:

tel.: 22 422 36 09

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych. W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do FineTech Construction Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

#construction #generalnywykonawca #warsaw #warszawa #sztukabudowania #generalcontractor #FTC


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email