U nas Światowy Dzień Ochrony Środowiska trwa przez cały rok!

Światowy Dzień Ochrony Środowiska przypada 5 czerwca, kiedy inicjatywa na rzecz naszej planety obchodzona jest w ponad 100 krajach świata. Natomiast my, w FineTech Construction projektujemy obiekty w taki sposób, by ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zmniejszając jednocześnie wykorzystywanie zasobów naturalnych i to CODZIENNIE!

Podczas każdych prac, ze szczególną troską podchodzimy do odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi, utylizacji odpadów oraz ochrony zwierząt i ich środowiska naturalnego.

Ostatnimi czasy, podczas prowadzonych przez nas prac budowlanych w tymczasowym zastoisku wodnym (!) zastaliśmy kijanki i osobniki juwenilne ropuchy zielonej (Bufo viridis). Ropucha zielona jest oczywiście gatunkiem objętym ścisłą ochroną!

Działania mające na celu ochronę tego gatunku przeprowadziliśmy pod koniec maja. Były one koordynowane przez lokalnego herpetologa, weryfikowane przez specjalistów z zakresu ekologii w ramach certyfikacji BREEAM. Czynności te polegały na przeprowadzeniu odłowu i przeniesieniu osobników, które występowały w obrębie placu budowy na siedlisko zastępcze. Przed przystąpieniem do odłowu uzyskaliśmy oczywiście zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odłów płazów przeprowadziliśmy metodą czerpakową płazy odławiane były do wiader z wodą, które były wyposażone w pokrywę zapewniającą dostęp powierza.

Po odłowieniu płazy zostały przeniesione na siedlisko zastępcze – do zbiorników wodnych znajdujących sięna terenie Parku ze Stawami Cietrzewia oraz do zbiornika przy ul. Wirażowej zwanego Stawem Zbarskim 😊

Mówiąc krótko, naszą ambicją jest budować i eksploatować ekologiczne obiekty o wysokiej jakości pod względem ochrony środowiska, słuchać zainteresowanych stron i przestrzegać społecznej odpowiedzialności firmy i jej zobowiązań!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email