finetech construction

Sztuka budowania

Sięgaj wyżej, patrz dalej, poznawaj, dociekaj i twórz.

Buduj swoją karierę w miejscu, które tworzą ludzie z prawdziwą pasją i zaangażowaniem.

URLOPY

Informuj  nas w przypadku  NAGŁYCH NIEOBECNOŚCI, bo w przeciwnym razie będziemy się o Ciebie martwić 😉

JEŚLI PLANUSZ URLOP...

URLOP ≤ 1 DNIOWY daj znać 7 dni przed nim
URLOP › 1 TYDZIEŃ daj znać 2 tyg. wcześniej
URLOP ≥ 1 TYDZIEŃ daj znać miesiąc wcześniej

KOMU ZGŁOSIĆ URLOP?

Podpisany przez przełożonego skan lub oryginał wniosku przekaż Joannie Gerber.

WNIOSEK URLOPOWY

LISTA OBECNOŚCI

URLOP SZKOLENIOWY

DZIAŁ HR I KOMUNIKACJI

W razie pytań i wątpliwości nie bójcie się pytać. Jesteśmy tu dla Was.

Joanna Gerber

Senior Manager ds. HR i Komunikacji

(+48) 725 903 111

j.gerber@ftcgroup.com.pl

Maciej Puton

Manager ds. PR i Administracji

(+48) 725 903 096

m.puton@ftcgroup.com.pl