finetech construction

Sztuka budowania

Sięgaj wyżej, patrz dalej, poznawaj, dociekaj i twórz.

Buduj swoją karierę w miejscu, które tworzą ludzie z prawdziwą pasją i zaangażowaniem.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. PPK to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

NN investment partners

Poznaj PPK

Za i przeciw, czyli dlaczego PPK

Demografowie od lat biją na alarm, że nasze społeczeństwo się starzeje, a ten niekorzystny trend będzie się pogłębiał w przyszłości. Według danych GUS już teraz jedna czwarta Polaków ma ponad 60 lat. Za 30 lat seniorów będzie w Polsce 40 proc.

NA POCZĄTEK WPŁATY PODSTAWOWE…

Pracodawca finansuje wpłatę podstawową w wysokości 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto, a więc wszystkich składników stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Państwo dołoży jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł i dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Ty ze swojej strony finansujesz wpłatę podstawową w wysokości 2% Twojego wynagrodzenia brutto pobieraną od kwoty netto.

Czy możliwa jest rezygnacja?

 
Pracownik ma prawo nie przystąpić do PPK przed odprowadzeniem składek, jak i w każdym dowolnym momencie – wzór rezygnacji poniżej.
 
Zatrudniony może zrezygnować w każdej chwili. Im wcześniej pracownik zrezygnuje, tym wcześniej zaprzestane zostanie przekazywanie pieniędzy na jego konto w PPK.

DOKUMENTY

Wypełnione dokumenty dostarcz do działu HR

DODATKOWE MATERIAŁY

DZIAŁ HR I KOMUNIKACJI

W razie pytań i wątpliwości nie bójcie się pytać. Jesteśmy tu dla Was.

Joanna Gerber

Senior Manager ds. HR i Komunikacji

(+48) 725 903 111

j.gerber@ftcgroup.com.pl

Maciej Puton

Specjalista ds. Komunikacji

(+48) 725 903 096

m.puton@ftcgroup.com.pl