#BeFine

Cieszymy się że dołączasz do naszego zespołu!

Poniżej znajdziesz materiały niezbędne do rozpoczęcia Twojej przygody w FineTech Construction.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy świadczenia pozapłacowe w postaci benefitów: Luxmed, Multisport, ubezpieczenia na życie dla Ciebie i Twoich dzieci. Poniżej znajdują się również kwestionariusze, które powinieneś wypełnić oraz dostarczyć pierwszego dnia pracy.

Wiemy, że jest tego sporo, ale potem będzie już tylko lepiej.

Do zobaczenia w pracy!

FAKULTATYWNE:

BENEFITY

Luxmed

Wybierz pakiet podstawowy indywidualny i dokonaj rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej.

1. Po przepracowaniu 3 miesięcy możesz dokonać dokonać zmiany pakietu na pakiet rozszerzony indywidualny.

2. Po przepracowaniu minimum 27 miesięcy masz możliwość wyboru pakietu rodzinnego. 

Po wybraniu interesującego Cię pakietu dokonaj rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej.

Kafeteria MyBenefit

To internetowa platforma, na której pracownicy sami wybierają interesujące ich benefity spośród tysięcy gotowych i sprawdzonych propozycji. Źródłem finansowania benefitów może być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, program premiowy lub prywatne pieniądze pracownika, który dokonuje wyboru. Kafeteria działa online, dzięki czemu wszystkie benefity dostępne są 24/7, z każdego miejsca na świecie.

 
Dzięki wolności wyboru benefitów w Kafeterii Pracodawca nie musi już zastanawiać się, jakie świadczenia spełnią oczekiwania jego pracowników. Pracownicy dużo bardziej docenią benefity, które realnie odpowiadają na ich potrzeby w danej chwili i pasują do ich stylu życia.
 
Większość benefitów ma formę elektronicznego kodu, który pozwala na szybką i wygodną realizację i nie wymaga tradycyjnej dystrybucji.
 
Dostęp do platformy udzielany jest pierwszego dnia pracy. Pracownik w mailu powitalnym z systemu MyBenefit otrzymuje dane logowania. Jego konto zostaje uzupełnione środkami z ZFŚS. 

Ubezpieczenie grupowe

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina to produkt czysto ochronny.

Wariant I – podstawowy w całości finansowany jest przez pracodawcę. Pozostałe warianty współfinansowane zgodnie z SYMULACJĄ OBCIĄŻEŃ PRACOWNIKA. Koszt składki ubezpieczeniowej członka rodziny w całości pokrywa pracownik.

Ubezpieczenie dzieci pracowników

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia. Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza (załącznik do  ulotki informacyjnej) w Dziale Kadr. Formularz dostępny jest również na stronie www.nnw.majkowski.pl Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 

Po wybraniu pakietu wyślij skany stosownych deklaracji do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl, a oryginały pocztą na adres FineTech Construction.

PPK

PPK to system długoterminowego oszczędzania, który pozwala pracownikom systematycznie gromadzić kapitał na „jesień życia” przy wsparciu pracodawców oraz państwa. Prowadzenie PPK jest obowiązkowe dla pracodawców (muszą go wdrożyć wszystkie firmy). Pracownicy uczestniczą w PPK dobrowolnie. Zgromadzony kapitał to ich prywatne oszczędności, z których mogą skorzystać w dowolnym momencie.

Do PPK zostanie zapisany zostaniesz automatycznie po upływie 3 miesięcy od momentu zatrudnienia nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy stażu pracy.

Przystąpienie do PPK jest dobrowolne dlatego możesz zdecydować wcześniej o rezygnacji z przystąpienia do programu. W tym celu skontaktuj się z Joanną Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl.

Nasze wartości

Wartości jakimi kierujemy się w pracy i życiu stawiamy na pierwszym miejscu. To własnie one pozwalają nam z dumą mówić, że jesteśmy FINE!

OTWARTOŚĆ

Mówimy otwarcie, gdy się na coś nie zgadzamy.

TEAMWORK

Jesteśmy w stanie poświęcić własny sukces dla dobra zespołu.

SZCZEROŚĆ

Bezpośrednio rozmawiamy o problemach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Potrafimy przyznać się do błędów i słabości.

Dział HR

W razie pytań i wątpliwości nie bójcie się pytać. Jesteśmy tu dla Was.

Joanna GERBER

Dział HR i Komunikacji