Benefity

Jeśli chciałbyś/chciałabyś skorzystać ze świadczeń wybierz odpowiedni pakiet oraz dostarcz odpowiednie oświadczenie do Działu HR

Luxmed

Wybierz pakiet podstawowy indywidualny i dokonaj rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej.

1. Po przepracowaniu 3 miesięcy możesz dokonać dokonać zmiany pakietu na pakiet rozszerzony indywidualny.

2. Po przepracowaniu minimum 27 miesięcy masz możliwość wyboru pakietu rodzinnego. 

Po wybraniu interesującego Cię pakietu dokonaj rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej.

Kafeteria MyBenefit

To internetowa platforma, na której pracownicy sami wybierają interesujące ich benefity spośród tysięcy gotowych i sprawdzonych propozycji. Źródłem finansowania benefitów może być Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, program premiowy lub prywatne pieniądze pracownika, który dokonuje wyboru. Kafeteria działa online, dzięki czemu wszystkie benefity dostępne są 24/7, z każdego miejsca na świecie.

 
Dzięki wolności wyboru benefitów w Kafeterii Pracodawca nie musi już zastanawiać się, jakie świadczenia spełnią oczekiwania jego pracowników. Pracownicy dużo bardziej docenią benefity, które realnie odpowiadają na ich potrzeby w danej chwili i pasują do ich stylu życia.
 
Większość benefitów ma formę elektronicznego kodu, który pozwala na szybką i wygodną realizację i nie wymaga tradycyjnej dystrybucji.
 
Dostęp do platformy udzielany jest pierwszego dnia pracy. Pracownik w mailu powitalnym z systemu MyBenefit otrzymuje dane logowania. Jego konto zostaje uzupełnione środkami z ZFŚS. 

Ubezpieczenie grupowe

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina to produkt czysto ochronny.

Wariant I – podstawowy w całości finansowany jest przez pracodawcę. Pozostałe warianty współfinansowane zgodnie z SYMULACJĄ OBCIĄŻEŃ PRACOWNIKA. Koszt składki ubezpieczeniowej członka rodziny w całości pokrywa pracownik.

Ubezpieczenie dzieci pracowników

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia. Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza (załącznik do  ulotki informacyjnej) w Dziale Kadr. Formularz dostępny jest również na stronie www.nnw.majkowski.pl Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

Po wybraniu pakietu wyślij skany stosownych deklaracji do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl, a oryginały pocztą na adres FineTech Construction.

Dofinansowanie do zakupu okularów w kwocie 400 zł brutto raz na 2 lata

Po wypełnieniu wniosku dostarcz go do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników tj.: wczasy pod gruszą, karty świąteczne, paczki dla dzieci pracowników.

O szczegóły świadczeń finansowanych z ZFŚS FTC zapytaj Joannę Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl

Dział HR

W razie pytań i wątpliwości nie bójcie się pytać. Jesteśmy tu dla Was.

Maciej PUTON

Dział HR i Komunikacji

Joanna GERBER

Dział HR i Komunikacji