finetech construction

Sztuka budowania

Sięgaj wyżej, patrz dalej, poznawaj, dociekaj i twórz. 

Buduj swoją karierę w miejscu, które tworzą ludzie z prawdziwą pasją i zaangażowaniem.

BENEFITY

Jeśli chciałbyś/chciałabyś skorzystać ze świadczeń wybierz odpowiedni pakiet oraz dostarcz odpowiednie oświadczenie do Działu HR

Luxmed

Prywatna opieka medyczna to jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych benefitów pracowniczych.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że aby projekty mogły być realizowane
szybko i efektywnie każda firma potrzebuje zdrowego i skoncentrowanego zespołu pracowników.

Po wybraniu interesującego Cię pakietu dokonaj rejestracji zgodnie z instrukcją poniżej.

Multisport

Żyj tak, jak lubisz z kartą Multisport. Możesz ćwiczyć w tysiącach obiektów w całej Polsce i codziennie odkrywać nowe aktywności.
 
Po wybraniu interesującego Cię pakietu wyślij email do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl ze wskazaniem właściwej opcji.
 

Ubezpieczenie grupowe

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina to produkt czysto ochronny.

Wariant I – podstawowy w całości finansowany jest przez pracodawcę. Pozostałe warianty współfinansowane zgodnie z SYMULACJĄ OBCIĄŻEŃ PRACOWNIKA. Koszt składki ubezpieczeniowej członka rodziny w całości pokrywa pracownik.

Po wybraniu interesującego Cię pakietu wyślij do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl skany stosownych deklaracji, a oryginały pocztą na adres FineTech Construction.

Ubezpieczenie dzieci pracowników

Do ubezpieczenia może być zgłoszone dziecko od urodzenia do 18 roku życia, a w przypadku dalszego kształcenia dziecko do 25 roku życia. Warunkiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jest wypełnienie i złożenie formularza (załącznik do  ulotki informacyjnej) w Dziale Kadr. Formularz dostępny jest również na stronie www.nnw.majkowski.pl Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest możliwe w każdym miesiącu kalendarzowym.

 

Po wybraniu pakietu wyślij skany stosownych deklaracji do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl, a oryginały pocztą na adres FineTech Construction.

Dofinansowanie do zakupu okularów w kwocie 400 zł brutto raz na 2 lata,

Po wypełnieniu wniosku dostarcz go do Joanny Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl.
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników tj.: wczasy pod gruszą, karty świąteczne, paczki dla dzieci pracowników.

O szczegóły świadczeń finansowanych z ZFŚS FTC zapytaj Joannę Gerber j.gerber@ftcgroup.com.pl.

DZIAŁ HR I KOMUNIKACJI

W razie pytań i wątpliwości nie bójcie się pytać. Jesteśmy tu dla Was.

Joanna Gerber

Senior Manager ds. HR i Komunikacji

(+48) 725 903 111

j.gerber@ftcgroup.com.pl

Maciej Puton

Specjalista ds. Komunikacji

(+48) 725 903 096

m.puton@ftcgroup.com.pl