20190617_083824_hdr

QSE

W FineTech Construction wymagania związane z jakością i bezpieczeństwem pracy są wyrazem głębokiego przekonania i zobowiązaniem wobec naszych Pracowników, Klientów oraz Partnerów biznesowych.
Naszą ambicją jest projektować, budować i eksploatować ekologiczne obiekty o najwyższej jakości pod względem ochrony środowiska, słuchać zainteresowanych stron i przestrzegać zasad społecznej odpowiedzialności firmy i jej zobowiązań.
Naszym celem jest natychmiastowe wdrożenie wszelkich wymaganych środków przyczyniających się do postępu, zwłaszcza systemów zarządzania bezpieczeństwem (OHSAS 18001), jakością (ISO 9001) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001).

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.