Kierownik Budowy

11/09/20

Poznań

Kierownik Budowy - Poznań

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, sztuką budowlaną i zasadami BHP;
 • współpracę z podwykonawcami, inwestorami i projektantami;
 • wykonywanie robót budowlanych zgodnie z ustalonym budżetem;
 • raportowanie postępów prac do centrali;
 • kontrolę terminowości budowy;
 • koordynowanie zamówień materiałów budowlanych;
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy;
 • realizację obiektów przemysłowych we współpracy z koncernem farmaceutycznym – budowa obiektów laboratoryjnych;

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – warunek konieczny
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu robót budowlanych
 • bogata wiedza branżowa;
 • znajomość rynku;
 • wysokie umiejętności negocjacyjne;
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność;
 • dokładność, rzetelność, skrupulatność;
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • dyspozycyjność;

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach inwestycyjnych;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Bogaty pakiet socjalny m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenia grupowe, wyjazdy integracyjne;
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole, w przedsiębiorczej kulturze organizacyjnej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

co oferujemy?

stabilne zatrudnienie

ciekawą pracę w zgranym zespole

przyjazną i otwartą atmosferę pracy

świadczenia dodatkowe, w tym karta Multisport

możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

Aplikuj online

Wymagany jest poprawny adres email.
Wymagany jest poprawny numer telefonu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FineTech Construction Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728, Warszawa (dalej „FTC”), kontakt telefon: 22 364 79 95. FTC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@ftcgroup.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Polpharma, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: WWW.FTCGROUP.COM. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od FTC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: WWW.FTCGROUP.COM