Warszawa

Inżynier budowy – Warszawa

08/09/21

Kierownik Robót – Warszawa

Specjalista Kontrolingu Operacyjnego

10/05/21

Kosztorysant Instalacji Elektrycznych

17/03/21

Kierownik Budowy

18/12/20