Ireneusz Dudek nowym Wiceprezesem Zarządu FTC

W kwietniu 2022 r. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało do grona Zarządu Spółki Finetech Construction IRENEUSZA DUDKA, który nową funkcję Wiceprezesa Zarządu będzie łączył z dotychczas zajmowanym stanowiskiem Dyrektora Finansowego FTC.

Ireneusz Dudek od września 2021 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego FineTech Construction. W latach 1994-2021 pracował w spółkach wiodących w swoich branżach. W Mostostal Warszawa S.A. zajmował stanowiska Głównego Księgowego i Dyrektora Kontrolingu, odpowiadając m.in. za wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wdrożenie zarządzaniem kontrolingu oraz implementację systemu ERP-SAP. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW. Od 2014 pracował w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego w Regionie Centralnym Centrum Realizacji Inwestycji zarządzając portfelem inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 2 mld rocznie.  Od 2018 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Finansowego w Polaqua Sp. z o.o. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (CIMA). Pasjonat muzyki, dobrej literatury, sportu, eskapad rowerowych i wspinaczek górskich.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email