Kierownik Robót

Monday July 1st, 2019

Warszawa

Kierownik Robót - Warszawa

FineTech Construction jest generalnym wykonawcą obiektów kubaturowych. Z sukcesem realizuje osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe, rewitalizacje oraz renowacje obiektów i stref zabytkowych, a także hale produkcyjne, magazyny oraz laboratoria, przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego.

Działamy w ramach silnego zaplecza finansowego i projektowego spółek powiązanych z Grupą Spectra, gwarantując stabilny rozwój swoich pracowników.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej i przygotowywanie procesu inwestycyjnego,
 • Planowanie, organizację i kontrolę realizacji robót budowlanych,
 • Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą,
 • Współpracę z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi,
 • Uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych,
 • Wykonywanie obmiarów robót,
 • Udział w procesie rozliczania i przygotowanie dokumentacji odbioru robót,
 • Koordynację procesu usuwania usterek i zgłoszeń.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 • Wykształcenie wyższe budowlane,
 • Uprawnienia do kierowania robotami posiadane od minimum roku,
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Proaktywne zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Dobra znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD, Norma Pro
 • Sumienne i rzetelne podejście do obowiązków,
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność przygotowywania kosztorysów

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym,
 • Bogaty pakiet socjalny,
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
 • Możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach inwestycyjnych.
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,

co oferujemy?

stabilne zatrudnienie

ciekawą pracę w zgranym zespole

przyjazną i otwartą atmosferę pracy

świadczenia dodatkowe, w tym karta Multisport

możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FineTech Construction Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728, Warszawa (dalej „FTC”), kontakt telefon: 22 364 79 95. FTC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@ftcgroup.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Polpharma, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: WWW.FTCGROUP.COM. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od FTC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: WWW.FTCGROUP.COM

Skip to toolbar