BIURO PROJEKTÓW

FINETECH CONSTRUCTION

BIURO PROJEKTOWE

Dynamiczny rozwój naszej firmy wymusza szersze spojrzenie na proces inwestycyjny i konieczność nie tylko pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy ale często również Projektanta. FineTech Construction jest firmą posiadającą kompetencje techniczne i organizacyjne zarówno jako Generalny wykonawca jak i Projektant.

Biuro projektów, które jest częścią firmy powstało na potrzeby realizacji zadań wzbogacając ofertę usług FineTech Construction. Realizujemy projekty dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak biurowce, centra handlowe obiekty specjalnego przeznaczenie takie jak serwerownie czy obiekty wojskowe w poniższych następujące usługi:

Architektura

Konstrukcja

Projektowanie w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji

Projektowanie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrantowej

Projektowanie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowanie w zakresie instalacji elektrycznych

Projektowanie w zakresie instalacji teletechnicznych

Projektowanie w zakresie instalacji automatyki i BMS

Posiadanie w strukturach FineTech Construction Biura Projektów pozwala nam realizować projekty zarówno jako Projektant jak i w formule „Design & Build”.

projeKty

Siedziba DSV
LESZNOWOLA
Construction Site silhouettes